ooakeltainenrullatuoli

Tärkeintä kylässä eivät ole vain rakennukset, vaan se, mitä niiden sisällä tapahtuu. ”Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi!”

KUNTOUTUSOHJELMA

Kylässä rakastetaan ja kunnioitetaan jokaista ihmistä, olipa sitten kyseessä työntekijä, potilas tai asukas. Kuntoutusohjelmaan sisältyy sekä fyysinen, henkinen, sosiaalinen että hengellinen kuntoutus. Vanhuksille annetaan liikkumisen apuvälineitä, heitä opetetaan Jumalan Sanan mukaisesti arvostamaan itseään ainutlaatuisina, arvokkaina ihmisinä, joiden elämällä on merkitys ja heille annetaan mahdollisuus yhteiseen tekemiseen ja lastenlapsista huolehtimiseen. Kylässä vanhukset ja orpolapset voivat yhdessä kokoontua ylistämään Jumalaa ja vahvistumaan yhteisestä uskosta.

TOIMEENTULO-OHJELMA

Lesken Ropo -kylässä ja lähikylissä autetaan vanhuksia perustamaan pienryhmiä. Heille annetaan työkaluja ja siemeniä sekä kananpoikia tai nuoria vuohia ja he voivat aloittaa pienviljelyn ja kotieläinten kasvatuksen. Viljelemällä maissia ja papuja vanhusten ravinnon saanti paranee ja he voivat myydä kanojen munia ja muuta työnsä tuottoa ja saada näin hankituksi pääomaa, jolla he voivat taas seuraavan satokauden alussa ostaa siemenet viljelyä varten. Kalibu Academyn koulu voi myös ostaa vanhuksilta kanoja, koskapa sisäoppilaitoksessa yhden kanaruokapäivän kanankulutus on n. 70 kanaa. Malawin pään projektijohtaja auttaa vanhuksia käytännön järjestelyssä ja seuraa toimeentulo-ohjelman toteuttamista sekä huolehtii, että hankkeen alussa vanhuksia koulutetaan ja ohjataan viljelyn ja kotieläintenhoidon toteuttamisessa.

KOULUTUS- JA VAIKUTTAMISOHJELMA

Paitsi apu ruohonjuuritasolla, myös laajempi vaikuttaminen ihmisryhmiin ja Malawin valtion vanhuspolitiikkaan on tärkeää, jotta vanhusten asemaan voitaisiin saada laajempialaisia parannuksia. Tämän vuoksi hankkeessa pyritään vaikuttamaan erityisesti hankkeen sidosryhmiin koulutuksen ja vaikuttamisen avulla. On tärkeää vaikuttaa ihmisten asenteisiin jakamalla sidosryhmille oikeaa tietoa esim. vanhuudesta, HIV:stä ja sen tartuntatavoista, vesihuollosta, hygieniasta jne.