ooakeltainen

Lesken Ropo-projekti jatkuu edelleen. Voit tukea vanhuskylän ja klinikan toimintaa Out of African ry:n vanhustyön lahjoitusviitteen 5225 kautta. Kiitos tuestasi!

Nordea 125730-535288

IBAN muotoinen tilinumero: FI52 1257 3000 5352 88

Nordea Pankki Suomen SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Viite 5225 – Lesken Ropo – vanhuskylä Malawiin, OoA:n vanhustyö

Viite 3007 – OoA:n yleinen lahjoitusviite, joka kattaa koko työn, niin koti- kuin ulkomailla

Viite 1177 – Afrikan työn viite (sisältää Kalibu-raamattuyliopiston, Kalibu-Akatemia-koulun, pastorikannatuksen sekä humanitaarisen avustustyön)

Viite 6004 on poistunut käytöstä.

Rahankeräyslupa:

Rahankeräysluvan saaja : Out of Africa ry

Keräysluvan numero: RA/2019/222, myönnetty 08.03.2019

Keräysaika: 9.3.2019 – 31.12.2020

Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kertyvillä varoilla ylläpidetään ja kehitetään avustustyötä Afrikassa (mm. Malawi, Mosambik ja Etelä-Sudan) seuraavasti: klinikan ja vanhuskylän toiminta, yläasteen ja lukion toiminta, ala-asteen perustaminen ja toiminta, yliopiston perustaminen, humanitäärinen avustustyö – erityisesti kuivuuden ja tulvien uhrien avustaminen, koulutus- ja opetustyö elinolojen ja omavaraisuuden edistämiseksi yli 200 kylässä. Koulutukseen varoja käytetään siten, että tuetaan vähävaraisten koulutusta maksamalla heidän koulumaksunsa, myöntämällä stipendejä ja tuetaan koulujen ylläpitoa ja perustamista.

Lisäksi kertyviä varoja käytetään seurakuntatyöhön Suomessa: mm. koulutetaan ja varustetaan lähetystyöhön Afrikkaan, opetusmateriaalien tuottamiseen ja seminaarien pitämiseen. Seminaareissa opiskellaan mm. sitä, miten kristillisen elämän peruskäsitteet ja dynamiikka toimivat kotimaan lisäksi muissa kulttuurikonteksteissa.

Keräystavat: Vedotaan yleisöön uutis- ja tiedotuskirjein sekä internet- ja lehti-ilmoituksin. Lisäksi järjestetään puhelinkeräys. Lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palvelunumeroon. Kerätyt varat käytetään viimeistään 6 kk rahankeräyslupakauden päättymisestä.

Lupaehdot: Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja palkkakustannuksiin vain siltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisten yleishyödyllisten käyttötarkoitusten toteuttamisesta. Lue täysin kattavat tiedot käyttötarkoituksista netissä www.ooa.fi.