ooakeltainenmeneeko

Out of Africa ry:n ”Lesken Ropo”- vanhuskylä Malawiin –hanke on aloitettu vuonna 2012. Hankkeessa on perustettu ”Leske Ropo” -vanhuskylä, joka sijaitsee Malawissa, tarkemmin paikassa Blantyre, Chileka, Mchere 1, 2 ja 3 (Blantyre North East).

 

Kylään on perustettu vanhusklinikka, jossa annetaan lääkäripalvelua alueen vanhuksille, naisille ja lapsille. Klinikka sijaitsee aidatulla ja vartioidulla alueella, pinta-alaltaan noin 6000 m2. Klinikalle on rakennettu lääkärin vastaanottotila, odotustila, potilashuone tilapäiseen päivystyskäyttöön, käsitavara-apteekki, toimistotilat sekä tilat ja laitteet hammashoitoyksikköä varten.

 

Hammashoitoyksikön toimintaa ei ole vielä aloitettu, mutta se aloittaa toimintansa, kun toiminnalle järjestyy rahoitus. Klinikan yhteyteen on rakennettu myös 18 huonetta käsittävä kriisiyksikkö vanhuksia varten.

 

Vuoden 2015 toiminnan painoalueina ovat olleet aiempina vuosina alkaneiden rakennushankkeiden loppuun saattaminen, vanhusklinikan toiminnan vakiinnuttaminen sekä kuntoutusohjelman ja toimeentulo-ohjelmien läpivieminen.