ooakeltainen

malawintilanneiso

Malawi on yksi maailman köyhimmistä maista.
Erityisesti maan vanhukset, joista suurin osa on naisia, elävät äärimmäisessä köyhyydessä. HIV/AIDS- pandemian seurauksena monien perheiden huoltajat ovat kuolleet ja isovanhemmat ovat joutuneet kasvatusvastuuseen orpolapsista. Olemme nähneet omin silmin miten Malawissa on kokonaisia kyliä joissa asuu lähes yksinomaan vanhuksia ja lapsia. Lasten huoltajuus on vanhuksille rankkaa. Vaikeudet johtuvat pääasiassa taloudellisten resurssien puutteesta ja kyläyhteisöissä elävistä sitkeistä uskomuksista, joiden mukaan pitkään elävät vanhukset harjoittavat noituutta. Vanhuksia syrjitään kyläyhteisöissä, pahimmassa tapauksessa jopa kidutetaan ja heidän elämänsä Aids-orpojen huoltajina on kamppailua selviämisestä.

HIV/Aids pandemian lisäksi myös Malaria on maassa vakava ongelma. Monissa perheissä suuri osa toimeentulosta menee toistuvien malaroiden hoitoon.

Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät
AIDS/ HIV on aikuisväestön yleisin kuolinsyy, pandemian seurauksena perheyhteisöt ja perinteinen vanhusten huolenpitokulttuuri ovat hajonneet. Eliniänodote maailmanpankin mukaan on 54 v. Suurin osa vanhusväestöstä on naisia. Naisjohtoiset taloudet ovat Malawissa kaikkein heikommassa asemassa.

Infrastruktuuri ja teknologia
Malawin väestöstä 86% väestöstä asuu riittävien terveyspalveluiden ja koulutuksen ulottumattomissa. Puhtaan veden saatavuus heikko, kaivoja harvassa, arviolta 45%:llä on riittävästi puhdasta vettä käytettävissä. Sähköntarjonta on riittämätöntä ja sähkökatkoja on usein. Viemäröinti, sanitaatio ja hygienia ovat heikkoja ja aiheuttavat paljon sairautta ja ennenaikaisia kuolemia.

Institutionaaliset tekijät
Julkiset palvelut ja niiden saatavuus on heikko. Niitä leimaa huono hallinto, varojen puute, maksullisuus ja korruptio. Riittäviä julkisia terveydenhuoltopalveluja ei Mcheren alueella ole huolimatta Malawin vanhuspolitiikan tavoitteesta (terveyspalvelut kaikilla kansalaisilla 5 km:n säteellä). Huhtikuussa 2012 maan presidentti kuoli yllättäen sydänkohtaukseen ja maahan valittiin uusi presidentti, johon kansa on tyytymätön hintojen jatkaessa nousua.

Taloudelliset voimavarat
Malawi on yksi maailman köyhimmistä maista (LDC-maa). 52,4 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Huhtikuussa 2012 tapahtuneen devalvoinnin seurauksena hinnat nousivat jopa 60% ja ovat jatkaneet nousuaan. Vanhuksilla ei ole minkäänlaista toimeentuloa tai tukea yhteiskunnalta eikä mahdollisuuksia toimeentulon hankkimiseen. Omaisuutta varastetaan heikoilta vanhuksilta.

Luonnonolosuhteet ja ilmastokestävyys
Ruuan saanti riippuu sateista, jotka ovat epäsäännöllisiä. Kuivuus koettelee maata ja vaikuttaa satoihin. Ruuan puute onkin vanhusten suurin ongelma.

 

lapset