ooakeltainen

vanhus

Kylän rakentaminen on aloitettu istuttamalla maalle puut ja kaivamalla kaivo. Vuoden 2013 aikana rakennetaan klinikka ja vuonna 2014 aikana hostelli, joka toimii majoituspalveluna kaltoin kohdelluille vanhuksille.Paikalliset kyläpäälliköt ovat lahjoittaneet maa-alueen kylää varten. Alueen koko on n. 8 hehtaaria (400m x 200m). Kävimme syksyllä 2012 Suomesta katsastamassa maa-alueen ja luovutuksesta tehtiin asianmukaiset paperit. Jokainen alueen 13:ta kylän vanhuksesta rekisteröitiin. Alue on luovutettu Kalibu Ministies’n /Out of African käyttöön Lesken Ropo-kylälle 99:ksi vuodeksi.

Projektin vuosien 2013–2015 päätoiminnot tulevat olemaan:

KLINIKKA (n. 250 m2): Tarjoaa perusterveydenhuoltopalvelut alueen vanhuksille ja Aids-orvoille. Klinikalla työskentelee kokopäiväisenä lääkäri, ylihoitaja ja kaksi muuta hoitajaa. Malawin hallitus on osoittanut kiinnostuksensa siirtää heinämajassa toimiva alle 5-vuotiaden klinikka Lesken Ropo-klinikan tiloihin. Myös muu yhteistyön suunnittelu Malawin hallituksen kanssa on vireillä mm. HIV-hoidon organisointi klinikan kautta.

24-PAIKKAINEN HOSTELLI (n. 250 m2): Kaltoin kohdeltujen vanhusten tukiasumispalvelu. Kylissä on sairaita vanhuksia, joista kukaan ei huolehdi. He saattavat maata majoissaan kuoleman sairaana. Kun vanhus sairastaa, hänen huoltamansa lapsenlapset ovat täysin vailla aikuisen huolenpitoa. On myös vanhuksia, joita pahoinpidellään ja syrjitään kylissä. Me käymme etsimässä heitä ja tarjoamme heille turva-/hoitopaikan kylästä.

  • KUNTOUTUSOHJELMA: kts. lisää sivulta ohjelmat

  • TOIMEENTULO-OHJELMA

  • KOULUTUS- JA VAIKUTTAMISOHJELMA

Saimme suomalaiselta arkkitehdiltä Timo Huttuselta kylästä arkkitehtisuunnitelman lahjoituksena.

Katso tästä mikä Malawilaisten vanhusten tilanne tällä hetkellä on.

lapset